رفتار نوجوان
نوجوانان را دريابيم
سيده سعيده بيدوا به نظر روان شناسان، نوجواني يک دوره عاطفي وهيجاني طولاني است و رشد وتکامل فرد در اين مرحله بيشتر تحت تاثير هيجان ها وعواطف است که تغييرات رشدي ازيک طرف وعوامل محيطي ازسوي ديگر باعث پيدايش اين وضع مي شوند، همچنين بيشتر ناراحتي هاي دوران نوجواني عاطفي هستند .ازهيجان ها وعواطف مهم دوران نو…
تعليم و تربيت در دوره نوجوانى
 ‏حسين كريميان‏ دوره بلوغ(1) و نوجوانى(2) از ديدگاه مربيان اخلاق، روانشناسان و ساير متخصصان دوره حساسى است كه فيلسوفان قديم از جمله: سقراط، افلاطون و ارسطو به آن توجه كرده‏اند. ژان‏ژاك روسو در كتاب اِميل، بلوغ را تولد ثانوى ناميده است. اين مرحله كه هم زمان با تغيير و دگرگونى در جنبه‏هاى‏ جسمى و روا…