رفتارهای هنجار
اختلال‌های رفتاری روانی در نوجوانان
فریده سوداگری دوره  نوجوانی و جوانی، از آن جهت یکی از بحرانی ترین دوران زندگی به شمار می رود که فرد در حال عبور از مرز کودکی به مرحله ی نوینی ست که عمیق ترین تغییرات شخصیتی و فیزیولوزیکی را به همراه دارد و هواره برای سازگاری با موقعیت های جدید تلاش می کند.‏ مشکلات این دوره، مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار…