رفتارهای اجتماعی
رفتارهای اجتماعی کودکان
عنوان  رفتارهای اجتماعی کودکان مولف  نانسی آیزنبرگ مترجم  بهار ملکی ناشر  ققنوس سال نشر  ۱۳۸۴ نوبت نشر  دوم محل نشر  تهران رفتارهای معین اجتماعی در سالهای اول زندگی در بسیاری موارد از سن دو سالگی شکل گرفته و صورتهای مختلفی به خود می‌گیرد. تفکرات کودک…
رفتار اقتصادی در سبک زندگی دینی
می‌توان گفت «سبک زندگی» در اندیشه غربی حالتی خاص از تعریف رهبری از سبک زندگی است. چرا که سبک زندگی از دیدگاه غربی بر یک سری مفاهیم فردی تکیه دارد که محدود در بهداشت، اجتماعات، غذاخوردن و … می‌باشد. این تلقی از سبک زندگی تمامی شئون زندگی فرد را در بر نمی‌گیرد. به عنوان مثال شامل نحوه رفتار در بازار و کسب و کار نخواه…