رضوان الهی
نعمتهای بهشتی
امکاناتی که در بهشت وجود دارد فوق مظاهر تمدن دنیایى و امروزی است. حیات اخروى اساساً ویژگى هایى برتر از زندگى این جهان دارد . اصولا لذت و پاداش آن عالم با این عالم قابل مقایسه نیست. درعالم آخرت هر چیز به طور خالص است ، خواه عذاب باشد یا نعمت های بهشتی ؛ یعنی لذت ها با رنج و سختی همراه نیست ، در حالی که لذت های …
دستور العمل اخلاقى از شهید سید محمد باقر صدر
دستور العمل اخلاقى از عالم نامور آیه العظمى شهید سید محمد باقر صدر عبدالرّضا ایزدپناه در بیست و پنجم ذى قعده ۱۳۵۳هـ.ق. در جوار جدش موسى بن جعفر(ع) کاظمین دیده به جهان گشود. در دامن مادرى پارسا و دین شناس فرزند شیخ عبدالحسین آل یاسین عالم برجسته و نامور عراق بالید و پرورید. پدرش سید حیدر صدر که به اجتهاد و…