رشد شخصيت
روانشناسی شخصیت
تحقیق روانشناسی شخصیت جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
نقش همت در رشد شخصیت
 اصولا معیار ارزش انسان، به اراده اوست. به مقتضاى همت انسان و ارج و قدر هر کسى به قدر همت اوست که عالى باشد یا دانى، بلند همت باشد یا دون همت.(۱) انسان با همت خویش اوج می گیرد، چنان که پرنده با بالهایش آسمان ها را در هم می نوردد. امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: «قدر و ارزش هر…
نقش همبازى ها در رشد شخصيت کودک
محمدرضا مطهرى در عين حال که وجود رابطه اى صميمى و همبازى شدن با بزرگسالى مهربان براى ايجاد احساس اعتماد و ارزش، رفع نيازمندى ها، پاسخ به پرسش ها و حل مشکلات کودک الزامى است، کنش متقابل با کودکان ديگر نيز در اين فرايند نقشى عمده بازى مى کند. همسالان و همبازى ها در شکل گيرى شخصيت، رفتار اجتماعى، نظام ارز…