نوشته‌ها

نامه پیامبر اکرم به مقوقس، حاکم مصر.

چکیده: سرزمین مصر نقطه پیدایش تمدن های کهن و مرکز سلطنت فراعنه و محل قدرت قبطیان بود. روزی که ستاره اسلام در حجاز درخشید مصر قدرت و استقلال خود را از دست داده بود و مقوقس از جانب قیصر روم استانداری مصر را در برابر پرداخت ۱۹ میلیون دینار در سال پذیرفته بود. پیامبر حاطب بن ابی بلتعه را به نمایندگی از طرف…