نوشته‌ها

چهل حدیث درباره حضرت زهرا (علیها السلام)

 ارزش شناخت فاطمه(علیها السلام) 1 . امام صادق( علیه السلام) می فرمایند: «... فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر; (1) هر کس به شناخت حقیقی فاطمه(علیها السلام) دست یابد، بی گمان شب قدر را درک کرده است .» آثار محبت به فاطمه (علیها السلام) 2 . پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)می ف…