رابطه همسران
جایگاه نقش همسر داری و خانه داری از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام)
امام علی (علیه السلام) مهمترین ویژگی زن را که همردیف ویژگی مردان می باشد، مسئله جهاد می دانند. در فرهنگ اسلام، جهاد اوج حضور و قابلیت یابی شخصیت یک فرد مسلمان است. اما بنا به مفاد این فرمایش امام (علیه السلام) جهاد تنها ویژه مردان نیست، زن هم برای خودش جهاد دارد و می تواند نقشی ایفا کند که همسطح جهاد مرد…
تصويرى زيبا از رابطه همسران با يکديگر
 چنانچه بخواهيم رابطه نزديک معنوى و يا حقوق متقابل زن و مرد را نسبت به يکديگر تبيين نماييم ، شايد هيچ تصويرى گوياتر از آنچه قرآن در اين خصوص ترسيم نموده نباشد و تشبيه لطيف و تعبير ظريف قرآن در اين رابطه که در چند کلمه محدود خلاصه شده ، ما را از هر عبارت ديگرى در اين باره بى نياز مى سازد . خداوند متعال رابط…