دوگانه پرست
مناظره امام صادق(ع) با دوگانه پرست
(دوگانه پرستی به حضور امام صادق ـ علیه السّلام ـ آمد، و از عقیده خود دفاع می‌کرد، عقیده‌اش این بود که جهان هستی دارای دو خدا است، یکی خدای نیکی‌ها و دیگری خدای بدی‌ها و ...) امام صادق ـ علیه السّلام ـ در ردّ عقیده او و هرگونه دوگانه‌پرستی چنین فرمود: «این‌که تو می‌گوئی خدا دو تا است، بیرون از این تصو…