دوران جوانى
مرداب اعتياد
منيره زارعان دوران نوجوانى و جوانى سال‏هاى شور و نشاط و تحرک است؛ آن‏جا که جريان زندگى به سراشيبى تند مى‏رسد و امواج حيات به تلاطم و خروش مي‏افتد. اگر اين جريان تند و پرشتاب حيات، مسيرى صحيح و سنجيده نيابد به بيراهه رفته و راه گم مي‏کند و چه بسا در فرجام، راه به سوى مردابى ببرد و همه شور جوانى را ب…
جوان و رسالت خانواده
مهري زينهارى «هفده ساله هستم. گاهى در خودم احساس حقارت مي كنم و خود را موفق نمي بينم زيرا پدر و مادرم با من همچون كودكان برخورد مي كنند و به نظراتم اهميت نمي دهند و نيازهاي روانى و عاطفى مرا كه هر جوان نيازمند توجه اطرافيان به آنهاست، درك نمي كنند. آرزو دارم لحظه اى را در كنار آنها بنشينم و درد دل كنم و با…
اصول اساسى در تربيت دينى
 رحيمه مس سازى اساسا" تربيت و آموزش فرزندان تا شش سالگى به عهده والدين است و از آن پس اطفال مراحل تربيت مدرسه اى را طى مى کنند و مربيان و آموزگاران و دبيران آشنا ميشوند و محيط رسمى مدرسه کنار محيط غيررسمى و عاطفى خانه قرار ميگيرد . با توجه به اينکه محصلان ابتدايى تا پيش دانشگاهى کشور ما تقربيا" يک چ…
دوران جوانى
على تبريزى نويسنده در اين مقاله سعى كرده است با روشى جديد خوانندگان را با خود همراه كرده، با مشاركت يكديگر به هدفى خاص برساند. وى بعد از طرح داستان مورد نظر، سؤالات دقيقى را استخراج كرده و با بيان نكات برجسته‌اى خواسته خود خواننده جواب سؤالات را بيابد، گرچه براى اطمينان پاسخ‌ها را در آخر آورده است به نظر …