داود قمی
نحوه ارتباط امام هادی(علیه‌السلام) با شیعیان در عصر متوکل
اشاره: به دلیل اختناق و فشاری که از سوی حاکمان جور و غاصب علیه ائمه(علیهم‌السلام) از یک سو و علیه شیعیان از سوی دیگر اعمال می گردید، ارتباط امامان را با شیعیان به مشکل روبرو می کرد. به ویژه برخی از حاکان عباسی عناد سختی با اهل بیت(علیهم‌السلام) به ویژ] امام علی(علیه‌السلام) داشتند. متوکل از خلفای ب…