داماد
رازهاي همسرداري
صدا کردن از ابتدايي ترين روابط بين زن وشوهر ولي کاملا موثر در شيرين شدن؛ زندگي نحوه صدا کردن يکديگرهمسران است در اين رابطه به چند نکته اشاره مي کنم. 1- همسر خود را با لحن محبت آميز صدا کنيد 2- همانطور که در حديث آمد است ‹ يدعوه باحب الاسماء اليه › او را به نامي صدا کنيد که بيشتر دوست دارد چه بسا مردا…
رضایت شوهر نه مادر
دختر مادامی که در خانه پدر و مادر زندگى می کند باید رضایت آنها را فراهم سازد، لیکن وقتى که پیمان زناشویى را امضاء نمود و به خانه شوهر قدم نهاد وظیفه اش تغییر می کند. در آنجا باید شوهردارى کند و رضایت و خشنودى او را بر همه چیز مقدم بدارد، حتى در جاییکه بین خواسته هاى پدر و مادر و بین خواسته هاى شوهر…