نوشته‌ها

سعادت در اندیشه امیر المؤمنین (ع)

اشاره: سعادت یا نیک بختى، نامى است که معمولاً انسان‏ها به مطلوب نهایى خود مى‏ دهند؛ اما به رغم توافقى که در نامیدن مطلوب نهایى به سعادت دارند، در تعریف آن بر یک عقیده نیستند. به گفته ارسطو، گروهى آن را لذت و کامجویى مى‏ پندارند و گروهى شرف و حرمت اجتماعى، و حکیمان آن را نظر پردازى و اندیشیدن به واقع…