خوردن چند میوه
آداب خوردن ميوه در اسلام
به نقل از فُرات بن اَحنَف، از امام صادق(عليه السلام): «هر ميوه اى آلودگى به همراه دارد. پس اگر خواستيد ميوه بخوريد، آن را با آب بشوييد.(الکافى، ج6،ص350،ح4) بردن نام خدا به هنگام خوردن پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله): هر کس ميوه بخورد و اين خوردن را با نام خدا آغاز کند، ميوه به او زيانى نمى رساند.(…