خود شكوفایى
تاثیر نماز بر خود شکوفایى
امام صادق(علیه السلام): نمازى که از ترس جهنم خوانده شود، نماز غلامان است؛ نمازى که به سودای بهشت خوانده شود، نماز تجارت پیشگان است؛ اما نماز اولیاء الهی نمازى است که با عشق به خدا  اقامه مى شود.    “ خود شکوفائى ” (self – actualization) در مفهوم عمده و کلاسیک خود، نخستین بار توسط “ کورت گلداشتاین ”(ر…