خودمختارى
راهکارهاى تربیت کودک با مهرورزى و محبت
 مهندسى ژنتیک مى‏ تواند به والدین کمک کند تا نابهنجارى‏ هاى کروموزومى منجر به اختلال در سلامت جسمانى در دوره باردارى را شناسایى کند؛ اما هیچ علمى نمى‏ تواند، خلق وخوى کودک را در زمان جنین بودنش پیش‏ بینى کند. زوجین در هنگام آشنایى، توجهى به ترکیب خلق وخوى‏شان بر زنجیره وراثتى نسل بعدى خود ندارند. وراثت …
دوستش بداريد تا مهربانى را بياموزد
فرزانه  تارى وردى هر پدر و مادرى بايد با آگاهى و درايت کامل، رفتار فرزندان خود را زير نظر داشته باشد و از طريق رفتارهاى آنها به احساساتشان پى ببرد. اين نکته را هيچ گاه نبايد فراموش کرد که هر يک از ما روزى جوان بوده ايم. اگر هر فرد بزرگسالى همچنان جوان مى ماند و دوران جوانى را مى فهميد، هيج جوانى پي…