خواب رفتن
مشكل دير به خواب رفتن در كودكان
همانند تغذيه لازم و ضرورى است، بسيارى از كودكان براى به خواب رفتن مشكل دارند و به موقع نمى خوابند، در كودكان معمولا بى خوابى اوايل شب اتفاق مى افتد و به اصطلاح به آن بى خوابى شبانه گفته مى شود. احتياج به خواب در انسانها در سنين مختلف متفاوت است، به عنوان مثال به طور متوسط يك كودك دوازده ساله به نه  …