نوشته‌ها

جایگاه پیامبر اکرم (ص) در نظام هستی از منظر عرفانی امام خمینی.

چکید: نقش و جایگاه پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در نظام هستی، دارای اهمیت بخصوصی می باشد؛ زیرا پیامبر یگانه منبع و واسطه اصلی فیض حق و واسطه حق و خلق است. دینداران قوانین و احکام دنیایی و دینی خویش را وامدار زحمات رسولان الهی و بخصوص رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشند. عرضه و انجام تح…