خلقت زن
عدم رعایت قصاص نفس در برابر نفس در مورد زنان
قصاص نفس در برابر نفس چرا در مورد زنان رعایت نمیشود و در قتل زن، اعدام وجود ندارد مگر با پرداخت قسمتی از دیه نفس ؟ پاسخ: مقدمه:«در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه شیعه امامی تفاوت هائی در اعمال مقررات کیفری بین مرد و زن وجود دارد هم چنانکه در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوت ها بین زن و مر…
جایگاه زن در نظام آفرینش از دیدگاه قرآن‏
‏اشاره‏ زن به عنوان نیمى از پیکره اجتماع و نقش تعیین ‏کننده‏ اش در بقا و گسترش نسل انسانى و پرورش و تربیت فرزندان و مانند آن، همیشه مورد توجه اندیشمندان بوده است. نمی توان در تاریخ از انسان سخن گفت، ولى از زن سخن نگفت. در طول تاریخ، زن پا به پاى مرد در فراز و نشیب ‏هاى زندگى و سازندگى مطرح است. گاه به…