خلفاى عباسى
نوروز در روایات شیعه
 الف - در روایات شیعه پیوسته این پرسش براى جستجوگرى که به فلسفه اعیاد تا عمق تاریخ کهن به کنکاش مى پردازد مطرح است که نوروز چرا مقدس است؟ و قداست آن از چه چیزی مایه مى گیرد و اینکه در پیش از اسلام زردشتیان و ایرانیان این عید را با شکوه زیادى برگزار مى کردند و همراه باراز و نیاز و دعا و مراسم ویژه انجام می…
حسن مثنی یادگار امام
دیباچه گاهى براى انسان این سؤال پیش مى آید که: این همه اخبار تاریخى و نکات ریزى که ۱۴۰۰ سال پیش از منطقه جنگى کربلا به ما رسیده، چگونه به سینه تاریخ سپرده شده و به نسلهاى بعدى انتقال یافته است. آن چنان که ما امروزه با خواندن و شنیدن این روایات مى توانیم منظره غمبار و افتخار آفرین «عاشورا» را در ذهن خود…