خراب نمودن کعبه
خراب کردن کعبه توسط مهدی(ع)
آیا حضرت مهدی (عج) بعد از خروج ودر دوران حکومتش کعبه را خراب خواهد کرد؟ آرزوی رسول خداصلی الله علیه و آله وسلم در تجدید بنای کعبه : تجدید بنای مسجدالحرام بر پایه اوّلیه آن که ابراهیم علیه السلام بر آن بنا کرد و نیز برگرداندن مقام ابراهیم علیه السلام به جای خود ، که یکی از آرزوها ومنویّات پیامبر صلی …