نوشته‌ها

دخترى یتیم از آل محمد در شام

  اشاره: پس از انتقال اهل بیت به شام، ایشان را در ویرانه ای جای دادند که موجب وارد آمدن اذیت های فراوان به ایشان شد. عموم محدّثان و تاریخ نگاران از این مکان به عنوان مکانی یاد می کنند که تغییراتی را در پوست بدن ایشان پدید می آورد، سخنان برخی از ایشان را در این زمینه می آوریم:     شیخ…

حضرت رقية بنت الحسين(س)

فراز و خرابه شام پس از انتقال اهل‏بيت به شام، ايشان را در ويرانه ‏اى جاى دادند كه موجب وارد آمدن اذيت‏هاى فراوان به ايشان شد. عموم محدّثان و تاريخ نگاران از اين مكان به عنوان مكانى ياد مي‌کنند كه تغييراتى را در پوست بدن ايشان پديد مي‌آورد، سخنان برخى از ايشان را در اين زمينه مى ‏آوريم: 1. شيخ صدوق…