خانواده مشارکتی
اصول تعالی خانواده
از نظر روان شناسان، خانواده به سه دسته متلاشی، متزلزل و متعادل تقسیم می شود. غایت نظر روان شناسان خانواده ی متعادل است، اما در فرهنگ اسلامی یک مرتبه ی بالاتری به نام خانواده ی متعالی وجود دارد که برای رسیدن به چنین مرتبه ای لازم است از همان گام های نخست شکل گیری زندگی مشترک، اصولی را در نظر داشت و آنها را مهم و…
مشورت با همسر
مشورت کردن منافعي دارد از جمله اين که وقتي فردي با شخصي مشورت مي کند به طور قطع و يقين از افکار و نظريات او الهام مي گيرد. به نقاط ضعف و ناتواني افکار خود پي مي برد. ديگر اينکه فرد مشورت کننده به طور غير مستقيم شخصيت فرد متقابل را مورد تأييد قرار مي دهد و عملاً به او مي فهماند که تو مورد اعتماد و اط…