خانه خدا
آثار حضور در مسجد
مسجد خانه خدا در زمين مركز وحى و منبع فيوضات معنوى و بركات گوناگون براى نمارگزاران و جامعه اسلامى است. بي‌گمان مكانى كه چنين جايگاهى نزد خداوند دارد، حضور در آن، آثار فراوانى را خواهد داشت و بدون ترديد شامل حال مكلفان و حاضران در مسجد اعم از زن و مرد نيز خواهد بود كه در مقاله زير پيرامون آن سخن خواهي…
نقش مسجد در تعالي و تحكيم بنيان خانواده (1)
چكیده: این نوشتار به نقش مسجد در تعالی و تحكیم بنیان خانواده می پردازد. آنچه در این مقاله به شرح و تبیین آن پرداخته می شود عبارتند از: - مسجد از منظر قرآن كریم - مسجد از منظر رسول اكرم (ص) و حضرات معصومین علیهم السلام - خانواده ی اهل مسجد، ‌آثار و پیامدهای حضور در مسجد - مسجد كانون آرامش بخش -…