حیات برزخی
شنیدن صدا توسط مردگان
[دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۱] [نمایش: ۵۶۷۴] [پیوند مطلب] [نسخه چاپی] [ارسال برای دوستان] یکی از نظرهای وهابیون این است که مردگان چیزی نمی شنوند وبا همین نظریه اکثر مسلمانان ومخصوصا شیعیان را کافر می دانند وبا همین نظریه طلب حاجت از اولیاء ومتوسل شدن به آنها را شرک می دانند دراینکه آیا اموات چیزی می شنوندیانه د…