حمزه عموی پیامبر
بانوی صبور و استوار
در جنگ احد بسیاری از رزمندگان اسلام از جمله حضرت حمزه(ع) به شهادت رسیدند، و شایع شد که شخص پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز شهید شده است. پس از جنگ، زنهای مدینه، از مدینه به سوی احد حرکت کردند و به استقبال پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) شتافتند و  به جای شهیدان خود، از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سل…