حضرت زينب
زینب(علیها السلام) الگوى حضور
الگوى حضور کیست؟ گسترش روزافزون ارتباطات فرهنگى، جوامع مختلف را با فرآورده ‏هاى فکرى جدیدى که منعطف به تجربه‏ ها و خواسته ‏هاى غرب است رو به رو کرده است. در این بین جوامع اسلامى به دلایل متعدد از جمله: خودباختگى و مرعوب شدن در برابر پیشرفت تکنولوژى غرب، بیش از آن چه غرب از آنان بی اموزد، چشم به غرب دوخته‏ ان…