حضرت ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع)
تجديد بناى پايه هاى كعبه، توسط ابراهيم(ع) و فرزندش اسماعيل(ع) 5 ذيقعده
بنا به روايات متعدد، كعبه معظمه نخستين مكان پرستش خدا، در آغاز سكونت انسان در زمين، توسط حضرت آدم(علیه السلام) بنا گرديد. ولى پس از 2242 سال از هبوط آدم(علیه السلام) و در عصر حضرت نوح(علیه السلام) كه طوفان سراسر جهان را فرا گرفت و تمام نقاط زمين به زير آب فرو رفت، گرچه خانه خدا (كعبه) به زير آب نرف…