حسين‌بن علي(ع)
از گذشته براى آينده
ويژگي‌هاي عاشورا كه موجب برتري آن نسبت به ساير حوادث خون‌آلود جهان شده در قالب سه مرحله اصلي فرآيند يك انقلاب، يعني انگيزه، عمل و نتيجه، در موضع يك قضاوت بي‌طرفانه (نه از ديد يك مسلمان) و با يك نگرش تاريخي، در مقام مقايسه مختصري با ساير وقايع جهان تبيين و به اختصار تشريح مي‌‌ شود تا اثبات گردد كه اگر چه …