حسن بن حسن
امام سجاد (علیه‌السلام) و فرو بردن خشم
  اشاره فضایل اهل بیت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) چیزی نیست که برای مسلمانان قابل توجه نباشد. هر یکی از امامان دارای فضایلی همسان بوده که در خور آنان هستند. برخی از فضایل امام سجاد (علیه‌السلام) امام چهارم از امامان اهل بیت (علیهم‌السلام) در کتابهای تاریخ یو حدیثی منعکس شده است. در این نوشته …
حسن بن حسن بن على (عليهم السلام)
حسن مُثَنّی، با شهرت حسن‌بن حسن‌بن علی بن ابیطالب، فرزند امام حسن مجتبی علیه‌السلام و از بزرگان علویان است. مادر حسن مثنی وی ابومحمد کنیه داشت. [۱] مادرش خَوْلَه‌بنت منظوربن زَبّان فَزاری بود. [۲] [۳] [۴] خوله پس از کشته شدن همسرش، محمدبن طلحةبن عبیداللّه، در جنگ جمل (سال ۳۶)، به همسری امام حسن علیه‌ا…