نوشته‌ها

حب على (ع) در شعر ناصر خسرو قبادیانى شاعر قرن پنجم هجرى

اشاره: منشأ و خاستگاه شعر ناصرخسرو الهام از کلام الهام و سیره پیامبر و ائمه و بزرگان دین و طبیعت (طالبیان ۱۳۷۸: ص ۳۳۲) و محیط شاعر و حوادث روزگار است. او از میراث گذشتگان غافل نبوده و با این همه، کلامى آفریده که ویژه او است. به تعبیرى، ریشه فلسفه اخلاقى او پس از قرآن و سنت، فلسفه اسماعیلى و تأثیر افک…

معیارهاى انتخاب دوست

معیارهای انتخاب دوست، حفظ آن و نوع روابط با او در روایاتی از امیرالمومنین علی(علیه السلام) ۱ - از دوستت ایمن مباش تا این که او را بیازمایى و بسیار با احتیاط با دشمنت‏ برخورد کن. ۲ - دوراندیش کسى است که دوست نیک را برگزیند، زیرا که فرد به دوستش سنجیده مى‌‏شود. ۳ - براى خدا دوست ‏بدار کسى را …