حاکمان
گزارشی ازنامه‌های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله.
چکیده: ارسال نامه‌ها و پیام‌ها در عصر رسالت پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در اهمیت این موضوع همین بس که محققین و دانشمندان کتاب‌های مستقلی درباره آن نگاشته‌‌اند. گرچه برخی از نویسندگان از کنار این مهم بی‌تفاوت گذشته‌اند یا به طور سطحی و گذرا در این موضوع نکاتی را یادآ…
فرستاده پیامبر به ایران.
چکیده: پیامبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) طبق امر الهی به زمامداران وقت، حاکمان کشورهای بزرگ، از جمله به خسرو پرویز پادشاه ایران نامه نوشت و آنها را به آئین اسلام دعوت کرد. پس از سر و سامان دادن به اوضاع داخلی فرصت را غنیمت شمرد و طبق امر الهی به زمامداران وقت، حاکمان کشورهای بزرگ، نامه نوشت و آنها را ب…
دعوت جهانی پیامبر اسلام (ص).
چکیده: دعوت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) تنها منحصر به سرزمین حجاز و مردم عرب نبود و یک دعوت جهانی بود.پس از صلح حدیبیه و پس آنکه خیال مسلمانان تا حدودی از قریش راحت شد، رسول خدا(صلی الله علیه و آله) اقدام به نشر دعوت خود کردند و این کار را با فرستادن نامه هایی در سال ششم به پادشاهان بزرگترین سرزمین…