جواز لعن
آیا امام حسن (ع) کسی از اصحاب را لعن کرده است؟
پاسخ: هر چند که این مطالب را در مقاله «مشروعیت سبّ و لعن از دیدگاه اهل سنت» آورده بودیم؛ اما به مناسبت شهادت امام مجتبی علیه السلام که این روزها متعلق به آن حضرت است ، باردیگر و به صورت مجزا در این قسمت گذاشته می شود، امیدوارم که قلب نازنین آن حضرت از همه ما شاد گردد . این مقاله نیز در دو بخش تقدیم دوستان خواهد…