جلب محبت
فلسفه تعدد زوجات پیامبر(صلى الله علیه وآله)
ازدواج پیامبر(صلى الله علیه وآله) با زنان متعدد و مختلف، براى حل یک سلسله مشکلات اجتماعى و سیاسى، در زندگى او بوده است. زیرا مى دانیم: هنگامى که، پیامبر(صلى الله علیه وآله) نداى اسلام را بلند کرد، تک و تنها بود، و تا مدتها جز عده محدود و کمى به او ایمان نیاوردند، او بر ضد تمام معتقدات خرافى عصر و محیط خود …
زنان و شيوه‏ هاى جلب محبت همسر
 پيشگفتار وجود مهر و محبت و تداوم آن بين همسران، ضامن سعادت ايشان است، نيز باعث ايجاد خانواده‏ اى سالم و پرورش نسلى پاك در فضايى گرم و آرام، در نتيجه ايجاد جامعه ‏اى سالم و شاداب مى‏ شود، بنابراين شايسته است در باره اين امر مهم تحقيقات ارزشمند و مطالعات فراوانى صورت بگيرد و نتايج آن در اختيار عموم،…