جذب خواستگار
چرا خواستگارها منصرف می شوند؟!
مسئله کیفیت در ازدواج اهمیت زیادی دارد خیلی از دخترهای این زمانه، با این که خواستگارهای زیادی هم دارند، اما کارشان به ازدواج ختم نمی‌شود. از نظر آنها، برای این اتفاق، اغلب یک دلیل مهم وجود دارد و آن این که «خواستگارها، دیگر پیگیر نمی‌شوند و به این ترتیب، انصراف خودشان را اعلام می‌کنند». در این یادداشت…