نوشته‌ها

دلیل گرایش ایرانیان به تشیع :

  اشاره:  نفوذ تشیع در ایران علل و عوامل مختلفی دارد. همانگونه که در سایر کشورهای دیگر نیز مذهب شیعه دارای علتهای خاصی بوده و هستند. در این مقاله به صورت فهرست وار به علل و عوامل گسترش مذهب شیعه در ایران پرداخته شده است.    عوامل زیر را می توان از دلایل گرایش ایرانیان به مذهب شیعه دانست: ۱.…