نوشته‌ها

تأثیر نماز بر ثبات شخصیت

«ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا»؛ پروردگارا! صبر و شکیبایى را بر ما فرو ریز و قدمهایمان را(در زندگى)، ثابت و پایدار نما.(سوره مبارکه بقره؛ آیه شریفه ۲۵۰) “ شخصیت ” در تعریف روانشناسى و روانپزشکى، معرف مجموعه‌اى از صفات، رفتارها، افکار و تمایلات عاطفى و هیجانى هر فرد مى‌باشد که او را از دیگران م…