تک فرزندی
سطح روابط در خانواده‌های ایرانی، ۱۵ دقیقه در روز!
پژوهشی که چند سال قبل با عنوان «فرهنگ گفت‌و‌گو در میان خانواده‌های ایرانی» انجام شده نشان می دهد زمان گفت‌وگو در خانواده های ایرانی کمتر از ۳۰ دقیقه در روز بوده که نشان از ضعف این فرهنگ در میان اعضای خانواده است. علاوه بر این میانگین صحبت اعضای خانواده در ایران در طول ۹ سال گذشته، نصف شده است. این یعنی ظهور…
اولين و تنهاترين فرزند
 اولين وتنها فرزندان به طورمعمول مستقل تر ازبقيه هم سن وسالان خود ميشوند. درباره موفقيت تك فرزندها پيشگويى هاى ضد ونقيضى وجود دارد. بيشترمطالعات نشان مى دهد كه كودكان بزرگتر، تمايلى به شكست دركارهايشان ندارند. به اين پيشنهادها كه مى توانند كارايى اولين فرزند وتك فرزند را افزايش دهند وباعث كاهش مشكلات …
نگاهی به تأثیرات متقابل سبک زندگی و جمعیت بر یکدیگر
کاهش جمعیت و چالش‌های پیش رو جمعیت و سبک زندگی، از موضوعاتی هستند که طی سال‌های اخیر، مکرراً در مورد آن‌ها سخن گفته شده است. اما در این میان، جمعیت را می‌توان به‌عنوان یکی از فاکتورهای اصلی و تأثیرگذار در موضوع سبک زندگی یک جامعه معرفی نمود. بر هم خوردن توازن جمعیتی در یک کشور، چندین آسیب را با خود به دنب…