تواضع برای والدین
بال های گشوده تواضع برای والدین
نکته ی قابل توجه آیه ۲۳ سوره اسراء این است که بیان می کند؛ خداوند ما را به توحید و یکتاپرستی دستور داده ودر کنار یکتاپرستی به نیکی به پدر و مادر سفارش کرده است و می‌فرماید: «اگر پدریا مادر یا هر دو پیر شدند، به آنها کوچکترین تشر، که همان «اف» می باشد را نگویید؛ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کَری…