تمرکز فکر
تفاوت‌های عقلی زنان و مردان از منظر روان شناختی
یکی از تفاوت‌های غیرقابل انکار میان زنان و مردان، تفاوت قوای عقلانی و عاطفی است. مردان از نظر عقل تجریدی و به عبارت دیگر عقل نظری از زنان قوی‌تر بوده یعنی عقل تئوریک، تحلیلگر و فرضیه باف و عقل سیاسی- اجتماعی در مردان دامنه گسترده‌تری نسبت به زنان دارد و این برتری به علت وظیفه طبیعی مردان که تسخیر طبی…
روشهای مطالعه و پژوهش(۱)
 مقدمه خیلى ها در مواجهه با یک نویسنده، مدّرس و خطیب، مى پرسند: شما چگونه به این توفیق، دست یافتید و چگونه در نویسندگى، کلاسدارى و سخنورى به مهارتهایى رسیدید؟ بسیارى نیز به کارهاى پژوهشى و مطالعاتى علاقه دارند، امّا نمى دانند چگونه عمل کنند تا فرصتها و نیروهایشان هدر نرود و براى گمشده خود، به چه کت…