تغذيه نوجوانان
آسیب‌شناسی  تغذیه  نوجوانان
 وقتی می‌گوییم بلوغ، منظورمان فقط تغییر خصوصیات جسمانی نیست؛ بلکه تغییر روحیات، خلق و خو و رفتار هم، هم‌زمان با بلوغ جسمانی از راه می‌رسند. نوجوان‌ها در این سنین حالات روحی مثل افسردگی، پرخاشگری، استقلال‌طلبی و تمایل به گوشه‌گیری را تجربه می‌کنند. برای اینکه ارتباط تغذیه با حالات روحی نوجوانی را مورد بررسی …