ترویج
محمد رضا کلباسی
اشاره: حاج شیخ محمد رضا کلباسی فرزند میرزا عبدالرحیم فرزند شیخ محمد رضا (شیخ الاسلام) فرزند حاج محمد ابراهیم کلباسی صاحب منهاج و اشارت و غیره، از خاندان های اصیل اصفهانی است و نسب او از طرف مادر به سید الفلاسفه میرداماد می رسد. ایشان روز ۲۵ ذیقعده ۱۲۹۵ در اصفهان متولد شد. ابتدا در اصفهان محضر حاج شیخ محم…
فعالیت های سیاسی و تبلیغی امام باقر (ع)
احاطه و آگاهی نسبت به شرائط زمانی و مکانی عنصری تعیین کننده در رفتارهای انسانهای آگاه است . امام باقر علیه السلام که فوق زمان و مکان بود، با در نظر گرفتن نیازهای زمان و فراهم بودن زمینه های لازم، به ترویج و تبلیغ دین، تذکیه نفوس و تعلیم و تربیت انسانها می پرداخت . در این نوشتار به سه نمونه از فعالیته…