نوشته‌ها

برقرارى پیوند و به هم پیوستگى، داشتن والدین ناتنى

با توجه به آمار روز افزون طلاق و افزایش خانواده‌هایى که توسط یکى از والدین اداره مى‌شوند، مردم بر این باورند که خانواده‌های متشکل از پدر و مادر در کنار فرزندان، در آستانه ى نابودى و انقراض است. هرگز نمى‌توان از این حقیقت فرار کرد که هنوز هم بهترین نوع خانواده، آن است که هر دو والد (یعنى پدر و مادر) در کنار هم …