بهداشت همسران
رازهاي همسرداري
صدا کردن از ابتدايي ترين روابط بين زن وشوهر ولي کاملا موثر در شيرين شدن؛ زندگي نحوه صدا کردن يکديگرهمسران است در اين رابطه به چند نکته اشاره مي کنم. 1- همسر خود را با لحن محبت آميز صدا کنيد 2- همانطور که در حديث آمد است ‹ يدعوه باحب الاسماء اليه › او را به نامي صدا کنيد که بيشتر دوست دارد چه بسا مردا…