بهترين هديه
ابراز علاقه بهترين هديه به همسر
«قولُ الرجُل لِلمرأة انّى اُحبُّك لا يذهَبُ من قَلبِها أبدا؛ سخن مرد به زن كه «تو را دوست دارم» هرگز از دل زن بيرون نمى رود.» (اصول كافى، ج 6، ص 6؛ وسايل الشيعه، ج21، ص367) نياز به داشتن هم صحبت و عشق و علاقه ميان هر دو جنس زن و مرد و بخصوص همسران خصوصيتى اساسى مى باشد و زندگى واقعى يعنى رابطه اى سرشار از م…