بشیر نجفی
شیخ بشیر نجفى « دام ظله »
اشاره شیخ بشیر نجفی از علمای معاصر شیعه است. این شخصیت علمی در حوزه علمیه نجف اشرف مشغول تعلیم و تربیت طالبان علوم دینی است. ایشان همچنان در کنار تدریس تألیفاتی نیز در علوم دینی داشته است. در این نوشته کوتاه این عالم دینی به صورت مختصر معرفی گردیده است. آیت الله بشیر نجفى در سال ۱۳۶۱هـ.ق در یکى از …