برهان حرکت
قرآن و برهان حركت
اين برهان  را مى توان از آيه 12 سوره «انعام» بدست آورد، خداوند مى فرمايد: (وَلَهُ ما سَكَنَ فِى اللَّيْلَ و النَّهار) منظور از «سكن» سكونت به معنى توقف و قرار گرفتن در چيزى است، خواه اين كه آن موجود در حال حركت باشد، يا سكون مثلاً مى گوئيم: ما در فلان شهر ساكن هستيم يعنى در آنجا استقرار يافته …