برنامه مطالعه
سخت‌افزار و نرم‌افزارهاى مطالعه موفق(۱)
علم‌آموزى و مطالعه کسب مهارت‌هاى حرفه‌اى، سبب پویایى حرکت انسان در مسیر تعالى زندگى بوده و هست. در اهمیت خواندن، همین که اولین خطاب خداوند منان به پیامبر گرامى اسلام(صلّى الله علیه و آله و سلّم) این است که «بخوان» و در اولین سوره‌اى که براى فرستاده‌ى عظیم‌الشأن خداوند فرود آمد، از «قلم» به تجلیل یاد شده است، «إ…