بدل دينار
بدل دينار
در كتاب (كشف الغمه و امالى) شيخ طوسى و تفسير فرات بن ابراهيم از ابوسعيد خدرى روايت كرده اند: « روزى حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) به حضرت فاطمه (سلام الله عليها) گفت :« آيا نزد تو طعامى هست كه چاشت كنم ؟» فاطمه (سلام الله عليها) گفت : « به حق آن خداوندى كه پدرم را گرامى داشته است به پيغمبرى ، و ت…