اهل مسجد
نقش مسجد در تعالي و تحكيم بنيان خانواده (2)
4- مسجد كانون ایمان و عبودیت علم و دانش و معارف قرآنی و بازتاب آن در زندگی خانوادگی: خانواده اهل مسجد با حضور در خانه ی خدا در تلاشند كه زمینه ی ایمان كامل و دانش اندوزی را در خود مهیا گردانند. رسول خدا (ص) می فرمایند: ایمان بنده خدا كامل نمی شود مگر اینكه در او پنج خصلت باشد: توكل نمودن بر خدا، و …